UG w Bolimowie

Panel nawigacyjny

Treść

 • Witamy w Bolimowie!

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdziecie wiele interesujących i niezbędnych wiadomości o gminie. Mam nadzieję, że informacje o aktualnych przedsięwzięciach, o działalności organów samorządowych i funkcjonowaniu Urzędu Gminy przybliżą pracę w administracji publicznej i ułatwią załatwienie spraw urzędowych.

  Zbiór przydatnych wiadomości pozwoli Państwu poznać lepiej historię gminy, jej zabytki, ciekawe miejsca i ludzi. Licząc na współpracę wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem gminy Bolimów serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej witryny internetowej.

  Wójt Gminy
  Stanisław Linart

Nawigacja Gmina

Aktualności Gmina

INFORMACJA WÓJTA GMINY BOLIMÓW
o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy dróg gminnych na obszarze Gminy Bolimów oraz możliwości udostępnienia kanału technologicznego.
Szczegółowe informacje w załączeniu.

 • INFORMACJA

  Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy Bolimów, Jan Hubert, przyjmuje interesantów, w sprawach różnych, w każdą środę w godzinach 13:00 - 16:00, w Urzędzie Gminy (pok. nr 20).

  Ponadto Radni z miejscowości Bolimów, Dariusz Miśta oraz Michał Konopczyński będą przyjmować interesantów w dzień Sesji Rady Gminy, godzinę przed rozpoczęciem Sesji w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Bolimów.

 • INFORMACJA
 • W związku z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu Skierniewickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickego na 2019 rok w załączeniu udostępniamy skan załącznika do ww. uchwały
 • INFORMACJA
  Opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie od 15 stycznia 2019 r. na chwilę obecną przedmiotowe opłaty można wnosić przelewem lub osobiście w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach o/Bolimów.
  Szczegóły w załączonej informacji.
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na Aukcję Jałówek w Sercu Polski, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku w Bratoszewicach.
  Szczegóły w załączeniu.

 • Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
  Życzymy Państwu aby te Święta były wypełnione radością i miłością,
  niosąc spokój i odpoczynek.
  A w Nowym 2019 Roku zadumy nad tym co minęło i nad tym co nas czeka,
  nadziei, spełnienia marzeń, dostatku i pomyślności
  życzą

  Przewodniczący Radny Gminy Jan Hubert                                Wójt Gminy Stanisław Linart                                       

 • INFORMACJA

  Wójt Gminy Bolimów w dniu 11 grudnia 2018 roku wydał zarządzenie w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2018 roku.
  Wprowadzone zmiany dotyczą godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Bolimowie w miesiącu grudniu 2018 roku jak niżej:
  1) 24 grudnia 2018 roku od godz. 7:30 do godziny 14:00
  2) 31 grudnia 2018 roku od godz. 7:30 do godziny 14:00.
 • INFORMACJA

  W związku ze zmianą terminu wykonania prac konserwacyjnych sieci wodociągowej, Urząd Gminy Bolimów informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach: Bolimów, Łasieczniki, Podsokołów, Wólka Łasiecka, Ziemiary.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 • Informacja

  Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że począwszy od dnia 15 listopada 2018 roku wszelkie informacje dotyczące posiedzeń i porządku obrad Rady Gminy Bolimów oraz posiedzeń komisji Rady Gminy będą zamieszczane do publicznej wiadomości na portalu mieszkańca Gminy Bolimów: http://bolimow.rada24.pl/

  Nagrania z posiedzeń będą dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCIRQSK4bca8k4OnKTjWCXIA/live

 • Informacja o zmianie opłaty za śmieci

  W załączeniu informacja o zmianie opłaty za śmieci w gminie Bolimów od stycznia 2019 roku.

 • Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

  Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że z dniem 24 października 2018 roku wchodzą w życie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją WA.RET.070.1.230.4.2018.

 • II edycja - Rusz głową i orientuj się w terenie

  Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej zaprasza na 4 etapy marszo - biegów z mapą.
  Szczegółowe informacje w załączeniu oraz pod linkiem http://www.ssrs.org.pl/?p=2573

  Serdecznie zapraszamy!!

 • Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Bolimów

  W załączeniu Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Bolimów.

Poprzednie
Następne

Nawigacja Historia

Historia

Herb Gminy Bolimów

Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Bolimowa pochodzą z epoki brązu. Już w X wieku stał tu gród, wokół którego z czasem wyrosła osada targowa.

Do XIV wieku Bolimów należał do kasztelanii łowickiej, potem wszedł w skład Księstwa Rawskiego, którego władca Siemowit III nadał mu około roku 1370 przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Prawdopodobnie niedługo po tym pojawił się herb Bolimowa. Świadczyć by o tym mogły trzy zachowane odciski pieczęci miejskich pochodzących z XVI i XVIII wiecznych dokumentów. Na otoku jednej z nich, widnieje gotycki napis „Sigillum opidi Bolemof” na kolejnej „Sigillum oppidi Bolomof : AD 1443″, wreszcie na ostatniej „Sigilum : oppidi : bolmu : A. 1443″, co można przetłumaczyć jako „Znak miejski Bolimowa”. Na wszystkich tych pieczęciach wyobrażona jest ta sama figura herbowa, dwa nałożone na kij przedmioty o nieustalonym znaczeniu.

Odciski pieczęci są na tyle niewyraźne, że uniemożliwiają pewną ich identyfikację. Zakładano, że mogą to być wiaderka ogniowe na kiju, puklerze przebite strzałą czy wreszcie muszelki. Obecnie przyjmuje się, że są to muszle na tle laski pielgrzymiej. W roku 2000 uchwałą Rady Gminy ustanowiono herb Gminy Bolimów, nawiązujący do herbu historycznego.

Nawigacja Przyroda

Środowisko

Gmina Bolimów to jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie Łódzkim. Przepiękne, pachnące lasy, wijąca się rzeka, stwarzają niezwykły mikroklimat. Bolimowski Park Krajobrazowy tworzy w przybliżeniu wielki trójkąt o bardzo poszarpanych bokach, w którego wierzchołkach tkwią Skierniewice, Żyrardów i Nieborów. Puszcza Bolimowska stanowi pomnik przyrody, który przypomina nam jak powinniśmy dbać o otaczający nas świat.

Nawigacja Rekreacja

Rekreacja

Zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary
Rezerwat Siwica
Spływ Rzeką Rawką

Propagowaniem turystyki, sportu i rekreacji zajmują się licznie działające na terenie gminy Bolimów organizacje i stowarzyszenia. Są to m.in. Klub Sportowy Rawka Bolimów, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Rawki”, Stowarzyszenie „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej” czy powstałe w 2011 roku Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów.

Zachęcamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu do udziału w organizowanych wydarzeniach oraz wycieczkach.

Nawigacja Edukacja

Edukacja

Przedszkole w Bolimowie
Szkoła Podstawowa w Bolimowie
Szkoła Podstawowa w Huminie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Edukacja stanowi jeden z priorytetowych kierunków działalności gminy. Sieć placówek oświatowych dostosowana jest do sieci osadniczej gminy. Funkcjonuje w niej przedszkole, 3 publiczne szkoły podstawowe (2 kierowane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów), gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przedszkole w Bolimowie

Rynek Kościuszki 16

99-417 Bolimów

Tel/fax 46 838 03 12

http://przedszkole.bolimow.pl


Szkoła Podstawowa w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 10

http://spbolimow.szkolnastrona.pl


Szkoła Podstawowa w Huminie

Humin 44A

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 18


Szkoła Podstawowa w Kęszycach

Kęszyce-Wieś 50

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 68

http://www.keszycesp.szkolnastrona.pl


Gimnazjum w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 99, 46 838 03 10

http://gimbol.pl


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 02 68

http://www.zsp-bolimow.pl

Nawigacja Kultura

Kultura

Międzynarodowy Zlot Historyczny Bolimów 1915 -...

Koordynowaniem działań z zakresu upowszechniania kultury na terenie naszej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. W jego ofercie znajdziemy m.in. organizację cyklicznych wystaw malarstwa nieprofesjonalnego, wystaw historycznych, konkursów literackich i konkursów wiedzy, spektakli, koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,  prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych i plastycznych.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie również prowadzi bibliotekę publiczną oraz Centrum Kształcenia, które daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów oraz internetu.

Dni Bolimowa

Na terenie gminy Bolimów organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym jak i ponadlokalnym. Podczas imprez podziwiać można artystów lokalnych, jak również zagranicznych. Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można:

- „Dni Bolimowa”,

- „Międzynarodowy Festiwal Rzemiosła Dawnego w Bolimowie”,

- Międzynarodowy Zlot Historyczny Bolimów 1915 – Rekonstrukcja Bitwy pod Bolimowem,

- „Integracyjne plenery malarskie”,

- „Bal Ostatkowy Przebierańców”,

- „Dzień Kobiet”.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie zaprasza!

ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

tel. 046 838 03 43

www.gokbolimow.pl

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP