UG w Bolimowie

Panel nawigacyjny

Treść

 • Witamy w Bolimowie!

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdziecie wiele interesujących i niezbędnych wiadomości o gminie. Mam nadzieję, że informacje o aktualnych przedsięwzięciach, o działalności organów samorządowych i funkcjonowaniu Urzędu Gminy przybliżą pracę w administracji publicznej i ułatwią załatwienie spraw urzędowych.

  Zbiór przydatnych wiadomości pozwoli Państwu poznać lepiej historię gminy, jej zabytki, ciekawe miejsca i ludzi. Licząc na współpracę wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem gminy Bolimów serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej witryny internetowej.

  Wójt Gminy
  Stanisław Linart

Nawigacja Gmina

Aktualności Gmina

APEL!

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie zwraca się z gorącym apelem o oddanie krwi dla mieszkańca naszej gminy Pana Emila Przyżyckiego zam. w Ziąbkach, chorego na białaczkę. Pan Emil pilnie potrzebuje krwi, która niezbędna jest do jego leczenia. Więcej informacji w załączeniu.

 • Ankieta dla rodziców

  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród rodziców dzieci w wieku do 3 lat, ankietę nt. zainteresowania żłobkami. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

  Link do formularza:

  https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

 • UWAGA!!

  Na parkingu MOP BOLIMÓW zaginęła średniej wielkości czarna sunia UMI. Więcej informacji w załączeniu.

 • "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

  "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

  IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r. Więcej informacji w załączeniu.

 • APEL do hodowców drobiu

  W załączeniu apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący strefy zapowietrzenia.

 • Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

  W załączeniu Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego.

 • Komunikat

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że od dnia 4 listopada 2016 r. włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego przez w/w lekarza nie wcześniej niż 24 godziny przed przed przemieszczeniem tych świń. Szczegóły informacji w załączeniu.

 • Informacja

  Wójt Gminy Bolimów informuje, że od kwietnia 2016 roku został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bolimowie, który przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców i właścicieli nieruuchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów. Szczegółowe informacje w załączeniu.

 • ZAWIADOMIENIE

  Wójt Gminy Bolimów zawiadamia, że w dniu 4.09.2016 r. w miejscowości Joachimów-Mogiły i Ziemiary przeszła trąba powietrzna. Spowodowała ona liczne uszkodzenia również budynków letniskowych, szczególnie przez powalone drzewa. Właścicieli w/w budynków, którzy nie przebywają obecnie na terenie swoich działek letniskowych prosimy o sprawdzenie stanu nieruchomości, aby uniknąć dalszych strat.

 • Nielegalna eksploatacja kopalin

  Informacja dotycząca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. (w załączeniu)

 • VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

  XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

  26 maja - 1 czerwca 2016 r.

 • Informacja o zmianach w organizacji pracy Oddziału Cudzoziemców

  Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szczegóły zmian w załączeniu.

 • INFORMACJA

  W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 705, informujemy o czasowym zamknięciu odcinka Bolimowska Wieś - kościół pw. św. Trójcy (most) dla ruchu kołowego.

 • "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - 2015"

  "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - 2015"

  Informacja o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia - 2015”:

  • Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „Ziemia – planeta ludzi” w Gimnazjum w Bolimowie.
  • Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „Bliżej natury” w Szkole Podstawowej im. Henryka Dąbrowskiego w Bolimowie.

  www.zainwestujwekologie.pl

Poprzednie
Następne

Nawigacja Historia

Historia

Herb Gminy Bolimów

Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Bolimowa pochodzą z epoki brązu. Już w X wieku stał tu gród, wokół którego z czasem wyrosła osada targowa.

Do XIV wieku Bolimów należał do kasztelanii łowickiej, potem wszedł w skład Księstwa Rawskiego, którego władca Siemowit III nadał mu około roku 1370 przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Prawdopodobnie niedługo po tym pojawił się herb Bolimowa. Świadczyć by o tym mogły trzy zachowane odciski pieczęci miejskich pochodzących z XVI i XVIII wiecznych dokumentów. Na otoku jednej z nich, widnieje gotycki napis „Sigillum opidi Bolemof” na kolejnej „Sigillum oppidi Bolomof : AD 1443″, wreszcie na ostatniej „Sigilum : oppidi : bolmu : A. 1443″, co można przetłumaczyć jako „Znak miejski Bolimowa”. Na wszystkich tych pieczęciach wyobrażona jest ta sama figura herbowa, dwa nałożone na kij przedmioty o nieustalonym znaczeniu.

Odciski pieczęci są na tyle niewyraźne, że uniemożliwiają pewną ich identyfikację. Zakładano, że mogą to być wiaderka ogniowe na kiju, puklerze przebite strzałą czy wreszcie muszelki. Obecnie przyjmuje się, że są to muszle na tle laski pielgrzymiej. W roku 2000 uchwałą Rady Gminy ustanowiono herb Gminy Bolimów, nawiązujący do herbu historycznego.

Nawigacja Przyroda

Środowisko

Gmina Bolimów to jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie Łódzkim. Przepiękne, pachnące lasy, wijąca się rzeka, stwarzają niezwykły mikroklimat. Bolimowski Park Krajobrazowy tworzy w przybliżeniu wielki trójkąt o bardzo poszarpanych bokach, w którego wierzchołkach tkwią Skierniewice, Żyrardów i Nieborów. Puszcza Bolimowska stanowi pomnik przyrody, który przypomina nam jak powinniśmy dbać o otaczający nas świat.

Nawigacja Rekreacja

Rekreacja

Zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary
Rezerwat Siwica
Spływ Rzeką Rawką

Propagowaniem turystyki, sportu i rekreacji zajmują się licznie działające na terenie gminy Bolimów organizacje i stowarzyszenia. Są to m.in. Klub Sportowy Rawka Bolimów, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Rawki”, Stowarzyszenie „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej” czy powstałe w 2011 roku Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów.

Zachęcamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu do udziału w organizowanych wydarzeniach oraz wycieczkach.

Nawigacja Edukacja

Edukacja

Przedszkole w Bolimowie
Szkoła Podstawowa w Bolimowie
Szkoła Podstawowa w Huminie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Edukacja stanowi jeden z priorytetowych kierunków działalności gminy. Sieć placówek oświatowych dostosowana jest do sieci osadniczej gminy. Funkcjonuje w niej przedszkole, 3 publiczne szkoły podstawowe (2 kierowane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów), gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przedszkole w Bolimowie

Rynek Kościuszki 16

99-417 Bolimów

Tel/fax 46 838 03 12

http://przedszkole.bolimow.pl


Szkoła Podstawowa w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 10

http://spbolimow.szkolnastrona.pl


Szkoła Podstawowa w Huminie

Humin 44A

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 18


Szkoła Podstawowa w Kęszycach

Kęszyce-Wieś 50

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 68

http://www.keszycesp.szkolnastrona.pl


Gimnazjum w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 03 99, 46 838 03 10

http://gimbol.pl


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

ul. Sokołowska 24

99-417 Bolimów

Tel. 46 838 02 68

http://www.zsp-bolimow.pl

Nawigacja Kultura

Kultura

Międzynarodowy Zlot Historyczny Bolimów 1915 -...

Koordynowaniem działań z zakresu upowszechniania kultury na terenie naszej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. W jego ofercie znajdziemy m.in. organizację cyklicznych wystaw malarstwa nieprofesjonalnego, wystaw historycznych, konkursów literackich i konkursów wiedzy, spektakli, koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,  prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych i plastycznych.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie również prowadzi bibliotekę publiczną oraz Centrum Kształcenia, które daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów oraz internetu.

Dni Bolimowa

Na terenie gminy Bolimów organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym jak i ponadlokalnym. Podczas imprez podziwiać można artystów lokalnych, jak również zagranicznych. Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można:

- „Dni Bolimowa”,

- „Międzynarodowy Festiwal Rzemiosła Dawnego w Bolimowie”,

- Międzynarodowy Zlot Historyczny Bolimów 1915 – Rekonstrukcja Bitwy pod Bolimowem,

- „Integracyjne plenery malarskie”,

- „Bal Ostatkowy Przebierańców”,

- „Dzień Kobiet”.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie zaprasza!

ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

tel. 046 838 03 43

www.gokbolimow.pl

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP