15 kwi 2014, 3:03pm
Ogłoszenia
by

leave a comment

życzenia 3

15 kwi 2014, 3:00pm
Ogłoszenia
by

leave a comment

Życzenia wielkanocne

10 kwi 2014, 11:33am
Dni Bolimowa
by

leave a comment

szkolenie

2 kwi 2014, 8:40am
Ogłoszenia
by

leave a comment

Pierwsza wojna światowa nad Rawką i Bzurą. TO było właśnie TU!

Dr Anna Zalewska Kierownik projektu pt.

 ARCHEOLOGIA JAKO ANTIDOTUM NA ZAPOMNIENIE  i WANDALIZM. KU PRZYDROŻNYM LEKCJOM HISTORII NA TEMAT PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ (1914-2014) realizowanego pod auspicjami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dofinansowywanego przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej

oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Bolimowie

 ogłaszają konkurs pt.

Pierwsza wojna światowa nad Rawką i Bzurą. TO było właśnie TU!

 

ZASADY KONKURSU:

 Praca musi być oryginalnym autorskim utworem.

Praca może być wykonana przez jednego autora lub przez zespół autorów

 Technika pracy zgłoszonej do konkursu: dowolna

  •  PRACA WIZUALNA/PLASTYCZNA: może to być np. praca fotograficzna, collage, rysunek, dzieło plastyczne (malarstwo, grafika, itd), praca wykonana technikami łączonymi, lub inna
  • PRACA LITERACKO/HISTORYCZNA: może to być również praca  historyczna lub  literacka np.  esej czy wypracowanie  na temat określony w tytule konkursu, wyniki samodzielnych badań historycznych/archiwalnych; treść wywiadu z osobami, które mają wiedzę na temat Pierwszej Wojny nad Rawką i Bzurą lub inna

 Kryteria oceny:

  • pomysłowość i ekspresyjność pracy,
  • stopień związku treści i formy pracy z tematyką określoną w tytule konkursu,
  • wartość edukacyjna (na ile praca może stanowić motywację dla innych
    do zainteresowania się wydarzeniami z przeszłości, jakie miały miejsce nad Rawką i Bzurą),
  • wartość poznawcza (na ile praca ukazuje lub wnosi informacje istotne dla utrwalania bądź poszerzania wiedzy na temat Pierwszej Wojny Światowej, lub wydarzeń z nią związanych).

Uwaga: NAGRODY!

Przewidziane są nagrody  za pierwsze, drugie i trzecie miejsce:

I. ZA NAJLEPSZE PRACE WIZUALNO/PLASTYCZNE

II. ZA NAJCIEKAWSZE PRACE LITERACKO /HISTORYCZNE

- w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria A (od 9 do 15  lat)

Kategoria B. (powyżej 15 roku życia).

 

Termin składania prac: do 28 czerwca 2014 roku

(PRACE NADESŁANE LUB DOSTARCZONE DO GOK PO TYM TERMINIE, NIESTETY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ JURY).

 Miejsce składania prac na adres:

WARIANT MAILOWY:

1) ANNA ZALEWSKA (azalew@op.pl)

lub WARIANT STACJONARNY:

2) Gminny Ośrodek Kultury (ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów) w wariancie drugim konieczne powiadomienie o złożeniu pracy na adres azalew@op.pl.

 

1 kwi 2014, 3:07pm
Ogłoszenia
by

leave a comment

Informacja o zbiórce folii

Mieszkańcy, którzy chcą nieodpłatnie oddać zalegające na swojej posesji folie po kiszonkach i sianokiszonkach, big-bagi, worki po nawozach oraz sznurki od prasy, proszeni są o dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Bolimowie pok. nr 20 lub pod numerem telefonu 46/819-50-89 w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r.

Osoby zgłaszające powinny podać imię i nazwisko, miejsce odbioru folii i telefon kontaktowy. Ponadto należy określić rodzaj i przybliżoną ilość folii (w kg), które zostaną przekazane w trakcie zbiórki.