16 wrz 2008, 2:40pm

by

leave a comment

Edukacja

Edukacja stanowi jeden z priorytetowych kierunków działalności gminy.
Sieć placówek oświatowych dostosowana jest do sieci osadniczej gminy. Funkcjonuje w niej przedszkole, 3 publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Infrastruktura poszczególnych placówek i liczba uczniów przewidywana w roku szkolnym 2007/2008:
Przedszkole

 • liczba dzieci – 48 (w tym 22 – klasa zerowa)
 • liczba sal lekcyjnych – 2
 • plac zabaw

Szkoła Podstawowa w Bolimowie

 • liczba uczniów -  176
 • liczba pracowni – 9
 • pracownia komputerowa (12 stanowisk) z dostępem do internetu – 1
 • sala gimnastyczna o wymiarach 11m x 18 m
 • kuchnia i stołówka szkolna

Szkoła Podstawowa w Huminie

 • liczba uczniów – 58 + 17 osób w klasie zerowej
 • liczba sal lekcyjnych – 6
 • pracownia komputerowa (10 stanowisk) z dostępem do internetu – 1
 • boisko trawiaste o wymiarach 51m x 11m

Szkoła Podstawowa w Kęszycach

 • liczba uczniów – 50 + 5 osób w klasie zerowej
 • liczba sal lekcyjnych – 4
 • liczba pracowni szkolnych – 4
 • pracownia komputerowa (10 stanowisk) z dostępem do internetu – 1
 • boisko asfaltowe o wymiarach 28 m x 18 m
 • boisko trawiaste o wymiarach 26 m x 36 m

Gimnazjum w Bolimowie

 • liczba uczniów – 149
 • liczba sal lekcyjnych -  6
 • pracownia komputerowa (10 stanowisk) z dostępem do internetu – 1
 • hala sportowa (pow. zabudowy 1018,40 m2, pow. użytkowa – 1239,6 m2,
 • w tym sala gimnastyczna o wymiarach: 29,7m x 17,69m i pow. użytkowa - 525,5 m2) z boiskiem do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, tenisa i unihokeja oraz wyposażeniem: gabinet kultury fizycznej, szatnie, umywalnie z prysznicami, przebieralnie, wc (także dla osób niepełnosprawnych) pomieszczenie klubowe, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia instruktorów, widownia na piętrze i parterze (175 miejsc) oraz sala pomocnicza.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie
Młodzież z terenu gminy po ukończeniu Gimnazjum ma możliwość dalszego kształcenia na poziomie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Bolimowie.

Kierunki kształcenia:
- dla młodzieży – Technikum:
technik – logistyk, hotelarstwa, informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- kucharz małej gastronomii
Szkoła Policealna dla Dorosłych (w trybie zaocznym)
- technik logistyk
- technik informatyk
- technik administracji

Szkoła posiada:

 • 14 klas lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe dobrze wyposażone z bogatym oprogramowaniem i dostępem do Internetu;
 • klaso-pracownie: języka polskiego, języków obcych, geograficzną, biologiczną,  historyczną, chemiczno-fizyczną, rachunkowości, gastronomiczną i obsługi konsumenta, centrum logistyczno-spedycyjne
 • zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym siłownia
 • Biblioteka z Informacyjnym Centrum Multimedialnym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 i prognoza na lata następne (wg. zameldowania 30.11.2006)

Rok szkolny SP w Bolimowie SP Kęszyce (klasy „0″) SP Humin (klasy „0″) Gimnazjum
2006/2007 172 51 (+11) 62 (+10) 172
2007/2008 178 50 (+5) 61 (+13) 162
2008/2009 175 45 (+7) 64 (+4) 163
2009/2010 163 44 (+5) 56 (+5) 157
2010/2011 164 39 (+7) 54 (+9) 148
2011/2012 155 40 (+5) 51 (+6) 138
2012/2013 161 40 (+5) 47 (+6) 130

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy należy zauważyć, iż przewiduje się znaczny spadek liczby uczniów we wszystkich szkołach, a szczególnie w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Huminie.

W publicznych szkołach i Gimnazjum w Bolimowie pracuje 40 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 9,58 niepełnozatrudnionych. 100% z nich posiada wyższe wykształcenie (90% naukowe, 10 zawodowe) z przygotowaniem pedagogicznym.