12 mar 2012, 10:19am

by

Komentowanie nie jest możliwe

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”

Piknik „Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw” już za nami.

23 czerwca w Puszczy Mariańskiej odbył się Piknik „Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw”  zorganizowany przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich” .

Podczas imprezy swoją działalność prezentowały organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie działające na terenie powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim. Odwiedzający piknik nie mogli narzekać na brak atrakcji. Dla najmłodszych czekały liczne konkursy i zabawy. W Galerii „U NAS” dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym „Moje marzenie”. Organizatorzy przygotowali również konkurs wiedzy o organizacjach pozarządowych i regionie Mazowsza Zachodniego, a także konkurs „Poszukiwacze Inicjatyw”, podczas którego uczestnicy odwiedzali stoiska organizacji pozarządowych. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: rowery, tablet, aparat cyfrowy i wiele innych.

DSC_0251   DSCN6034

Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się dmuchane zabawki, malowanie twarzy i warsztaty plastyczne. Mimo nadmiaru obowiązków po porannej burzy dopisali także druhowie z OSP Bartniki, którzy przygotowali pokaz pożarniczo – gaśniczy i zaprezentowali sprzęt.

DSC_0278

Zainteresowaniem cieszyła się również zabytkowa pompa gaśnicza. Mimo licznych obowiązków w zalanym Żyrardowie nie zabrakło również przedstawicieli OSP Żyrardów. Szereg atrakcji zapewnili i inni wystawcy. Stowarzyszenie „Przyjaciół Gminy Wiskitki” przygotowało m.in. wyścig „w nartach”, natomiast Nadleśnictwo Radziwiłłów sprawdzało zdolności wbijania gwoździa w różne rodzaje drewna. Bolimowski Park Krajobrazowy i Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic przygotowali szereg konkursów z upominkami. Jak udzielać pierwszej pomocy uczyła 137 Drużyna Harcerska „Ventus” z Bolimowa.

Podczas pikniki można było odwiedzić stoiska następujących wystawców:

 • 137 Drużyna Harcerska „Ventus” z Bolimowa
 • Bolimowski Park Krajobrazowy
 • Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic
 • Gmina Mszczonów, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, Termy Mszczonów
 • Gmina Bolimów, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Wiskitek
 • LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”, LGD Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, LGD „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenie LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”, stoisko promocyjne gości z Czech i Ukrainy (MAS Rakovnicko i przedstawiciele Gminy Hilcza)
 • Nadleśnictwo Radziwiłłów
 • OSP Żyrardów
 • OSP Bartniki
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Miejsko Powiatowy w Żyrardowie
 • PTTK Oddział w Żyrardowie, PTSM w Żyrardowie, LMiR w Żyrardowie
 • Stowarzyszenie Animatorów Nauki Kultury i Sztuki „Dziedzictwo”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki
 • Stowarzyszenie Seniorów „Promyk”

Odwiedzający piknik mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych i rękodzielniczych zorganizowanych w ramach „Skarbnicy Pomysłów” przez Grupę „U NAS zgłębiając tajniki m.in. rzeźbiarstwa  czy wikliniarstwa.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Punkcie Doradztwa Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych mogli uzyskać porady w zakresie: zagadnień prawnych, księgowości i finansów, zarządzania projektami oraz zarządzania organizacją.

Na scenie zaprezentowali się artyści z gminy Bolimów i całego powiatu żyrardowskiego:

 • Teatr Młodzieżowego Centrum Kultury z Jesionki,
 • Zespół „PA-TA-TAY”,
 • Kabaret „Spóźniony Zapłon”
 • Zespół „Senior Band”
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Wiskitek
 • Teatrzyk „Bartnicki STS”
 • Orkiestra Dęta z Bolimowa, Chór z Bolimowa
 • Dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie
 • Grupa Kabaretowa „The Comedy Company”
 • Kapela „Profilaktyka a Dżem”
 • Zespół Muzyczny „Danilo”

Miłośnicy muzyki mogli dodatkowo wysłuchać oprawiającego mszę świętą Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” i koncertu Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”.

Dla smakoszy poczęstunek przygotowali uczestnicy „Festiwalu Smaków” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej i Partnerów. Można było spróbować przysmaków regionalnych z Małopolski, Mazowsza a także z Czech i Ukrainy.

DSCN5987

Różnorodność przygotowanych atrakcji sprawiła, iż każdy, kto przybył na Piknik „Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw” mógł znaleźć coś dla siebie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. Liczymy na równie owocną współpracę także w przyszłym roku.

Piknik wsparli

 

 

LOKALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JUŻ OTWARTE!

W środę, 29 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Spotkanie otworzył Krzysztof B. Matusiak – prezes Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, zapraszając gości do siedziby Centrum. Wstęgę przecięli wspólnie: Krzysztof Ciołkiewicz- wicestarosta żyrardowski, Zbigniew Brzezicki – Przewodniczący Rady Gminy oraz Elwira Koprowska-Skalska – Koordynatorka projektu „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele Partnerów projektu, najważniejszych instytucji i organizacji z obszaru objętego działaniami projektowymi (powiat żyrardowski i gmina Bolimów). Planowane w projekcie inicjatywy zostały przedstawione przez Elwirę Koprowską-Skalską, która zapoznała również zebranych z 15-letnią działalnością MRIES. Głównym celem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu br., a zakończy w grudniu 2014 r., jest wzmocnienie potencjału 40 organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz nieformalnych grup. Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie dostępu do informacji i doradztwa w obszarze sektora NGO,
 • zwiększenie kompetencji przedstawicieli III sektora w zakresie zarządzania NGO,
 • wsparcie infrastrukturalne dla organizacji,
 • promocja w środowisku lokalnym i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje oraz budowa społecznego zaufania III sektora,
 • analiza potencjału i diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych z obszaru objętego wsparciem.

Koordynatorka projektu zaprezentowała również ofertę Lokalnego Centrum, która obejmuje przede wszystkim:

 • doradztwo,
 • działania informacyjne,
 • udostępnienie infrastruktury na potrzeby działalności NGO,
 • organizację szkoleń, warsztatów, kursów i wyjazdów studyjnych.

Szczegółową ofertę oraz plan dyżurów doradców znajdą Państwo wkrótce na portalu www.inicjatywa.info.pl oraz w lokalnej gazecie „INICJATYWA. Społeczny Kurier Mazowsza Zachodniego”.

Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja p. Katarzyny Tadeusiak-Jeznach, członka zarządu jednej z organizacji strażniczych oraz doradcy z zakresu zarządzania projektami. To interesujące wystąpienie dotyczyło organizacji rozwoju lokalnego, idei partnerstwa lokalnego oraz pytań, jakie nasuwają się, gdy powstaje nowa organizacja pozarządowa. Podane zostały przykłady lokalnych organizacji z terenu powiatu.

Po prelekcjach zabrali głos Krzysztof Ciołkiewicz – Wicestarosta żyrardowski, Michał Staniak – Wójt Gminy Puszcza Mariańska, Stanisław Niewiadomski – Przewodniczący Rady Powiatu minionej kadencji. Przedstawiciele władz samorządowych wyrazili swoje nadzieje związane z realizacją projektu o tak dużym zasięgu oraz gratulowali wieloletniej i szerokiej działalności MRIES.

Następnie głos zabrali przedstawiciele lokalnych organizacji. Jan Konopczyński – Prezes LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”, Partnera Projektu, podkreślił znaczenie wsparcia, jakie otrzymają małe NGO’s (wsparcie doradcze, infrastrukturalne). Jakub Kamiński – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Wiskitki i Anna Litwin – Prezeska Budnickiej Tradycji – Stowarzyszenia Kulturowo-Przyrodniczego zwrócili uwagę na współpracę organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Jako ostatnia głos zabrała Mirosława Łada, prowadząca Grupę „U NAS”, działającą przy MRIES, przedstawiając znaczenie wspierania grup nieformalnych przez stowarzyszenia oraz zapraszając do Galerii „U NAS” w Puszczy Marianskiej. Spotkaniu towarzyszyła uroczysta i miła atmosfera oraz nadzieje związane z najbliższymi trzema latami realizacji działań projektowych, a także dalsza współpraca już po zakończeniu projektu.

Po zakończeniu dyskusji zebrani udali się na lunch, podczas którego wymieniano dalsze uwagi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach projektu i odwiedzania serwisu www.inicjatywa.info.pl, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie.

Przypominamy również o doradztwie prowadzonym w punktach konsultacyjnych oraz on-line (Skype, e-mail: konsultacje@inicjatywa.info.pl). Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 46/831 81 09 lub drogą e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl.

W najbliższych dniach organizacje pozarządowe z terenu objętego wsparciem mogą spodziewać się wizyty ankieterów, którzy prowadzić będą wywiady związane z badaniem potrzeb lokalnych NGO’s. Liczymy na owocną współpracę.

Katarzyna Niewczas

MRIES

—————————————————————————————————————————————————————

DYŻURY DORADCÓW

Miesiąc

KSIĘGOWOŚĆ
I FINANSE

PRAWO

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

marzec 2012

16

9

28

21

kwiecień 2012

20

13

25

18

maj 2012

18

11

23

16

czerwiec 2012

15

1

27

13

lipiec 2012

13

6

25

18

sierpień 2012

24

3

29

08

wrzesień 2012

14

7

26

12

październik 2012

12

5

24

10

listopad 2012

16

9

28

1

grudzień 2012 14 7 19 5

MSZCZONÓW

 

PUSZCZA MARIAŃSKA

 

ŻYRARDÓW

 

Gminne Centrum Informacji
ul. Żyrardowska 4.

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
(BIURO PROJEKTU)
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
(Budynek Domu Kultury)
tel./faks: 46/831-81-09
e-mail:centrum@inicjatywa.info.pl

Starostwo Powiatowe
w Żyrardowie
ul. Legionów Polskich 54/56 (budynek Zespołu Szkół nr 2)

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00