UG w Bolimowie

Działy główne

O nas

Gmina Bolimów znajduje się w centralnej Polsce, w środkowej części Mazowsza, na skraju województwa łódzkiego. Położona jest w północnej części powiatu skierniewickiego, w miejscu gdzie graniczy on z trzema innymi powiatami: łowickim, sochaczewskim i żyrardowskim. Sąsiednie gminy to: na południu – gmina Skierniewice, na zachodzie – gmina Nieborów (województwo łódzkie, powiat łowicki), na północy – gmina Nowa Sucha (województwo mazowieckie, powiat sochaczewski), a na wschodzie gminy – Puszcza Mariańska i Wiskitki (województwo mazowieckie, powiat żyrardowski).

Mapa

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez gminę przebiega trasa kolejowa E 20 Rzepin – Poznań – Warszawa – Terespol, łącząca wschód Europy z zachodem. Na jej odcinku położonym w gminie Bolimów znajdują się dwa przystanki kolejowe w Kęszycach i Jasionnie. Ważne znaczenie stanowi droga wojewódzka nr 705 relacji Skierniewice-Sochaczew oraz sieć dróg powiatowych, przecinających gminę. Przez nasz teren przebiega również autostrada A2 Poznań-Stryków-Warszawa. Najbliższy zjazd znajduje się w sąsiedniej gminie w Nieborowie.

Gmina Bolimów zajmuje powierzchnię 11171 ha, z czego 3800,44 ha to tereny utworzonego w 1986 roku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo przyrodnicze Parku koncentruje się wokół doliny rzeki Rawki, która niemal w całości zachowała swój naturalny charakter. Szybki nurt wody, liczne starorzecza, fantastyczne meandry to warunki wprost wymarzone dla spływów kajakowych. Dodatkowe atuty rzeki Rawki to ok. 25 gatunków ryb w niej żyjących.

Bogactwo flory (spośród 2200 gatunków roślin naczyniowych Polski, w Parku występuje niemal połowa, 87 gatunków roślin rzadkich i ginących, 47 gatunków roślin chronionych) i fauny (163 gatunki zwierząt chronionych, ponad 130 gatunków ptaków. 656 gatunków owadów oraz ssaki: łoś, jeleń europejski, daniel, sarna, dzik, borsuk, jenot, bóbr, ryś i wiele innych) czyni ten teren wyjątkowo atrakcyjnym. Prawdziwym ewenementem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego są „polany Puszczy Bolimowskiej”, rozległe śródleśne podmokłe łąki i pastwiska, niespotykane w innych rejonach środkowej Polski. Na terenie Parku utworzono 5 rezerwatów chroniących najwartościowsze przyrodniczo tereny: „Rawka”, ” Puszcza Mariańska”, „Ruda – Chlebacz”, „Kopanicha” i „Siwica”. Aleje zabytkowe, liczne pomniki przyrody, zabytki kultury materialnej (pałace, dwory, kościoły, kapliczki), 15 opracowanych ścieżek dydaktycznych, 3 oznakowane szlaki turystyczne to przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne, kulturowe, dydaktyczne i rekreacyjne walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ponad 30 % tego naturalnego bogactwa znajduje się w granicach gminy Bolimów.

Na turystyczny charakter gminy Bolimów ma także wpływ nie zdegradowane środowisko (brak uciążliwego przemysłu), które sprzyja produkcji zdrowej i czystej ekologicznie żywności oraz rozwojowi agroturystyki. Dodatkową atrakcją turystyczną gminy jest wybudowany w 2004 r. zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Joachimów-Ziemiary” o powierzchni 41 ha.

Zbiornik wodny

Gmina Bolimów liczy 3.974 mieszkańców (dane na dzień 30.06.2014r). Centrum administracyjnym gminy jest Bolimów – dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy, malowniczo położona na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Rawką.

W skład gminy wchodzą miejscowości – wsie: Bolimów, Bolimowska Wieś, Kolonia Bolimowska-Wieś, Humin-Dobra Ziemskie, Humin, Joachimów-Mogiły, Nowe Kęszyce, Kęszyce-Wieś, Ziąbki, Kurabka, Łasieczniki, Sokołów, Podsokołów, Jasionna, Sierzchów, Ziemiary, Wólka Łasiecka, Józefów, Wola Szydłowiecka i Kolonia Wola Szydłowiecka.

Gmina jest w całości zwodociągowana, posiada wybudowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów oraz Oczyszczalnię Ścieków. Na terenie gminy są następujące instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia:

 • Urząd Gminy
 • jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 • Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie oraz filia GOK w Sierzchowie
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Lekarza Rodzinnego – Marek Krawcow
 • Apteka
 • Posterunek Policji
 • Bank Spółdzielczy Oddział w Bolimowie
 • Urząd Pocztowy w Bolimowie
 • 3 Szkoły Podstawowe: w Bolimowie, w Huminie i w Kęszycach-Wsi
 • Gimnazjum w Bolimowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie
 • Lecznica dla Zwierząt w Kol. Bolimowskiej-Wsi
 • 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Bolimów, Łasieczniki, Ziąbki, Sierzchów i Kęszyce
 • Gminny Klub Sportowy „RAWKA” w Bolimowie
 • Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Przystanek Humin”
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Rawki” – Sokołów
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nad Rawką” – Kęszyce-Wieś
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Bolimowa
 • Mazowieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Ekorozwoju

W gminie działa Wspólnota Gruntowa Osady Bolimów, której członkami są mieszkańcy Bolimowa, Podsokołowa i Ziemiar.

Gmina Bolimów znajduje się w centralnej Polsce, w środkowej części Mazowsza, na skraju województwa łódzkiego. Położona jest w północnej części powiatu skierniewickiego, w miejscu gdzie graniczy on z trzema innymi powiatami: łowickim, sochaczewskim i żyrardowskim. Sąsiednie gminy to: na południu – gmina Skierniewice, na zachodzie – gmina Nieborów (województwo łódzkie, powiat łowicki), na północy – gmina Nowa Sucha (województwo mazowieckie, powiat sochaczewski), a na wschodzie gminy – Puszcza Mariańska i Wiskitki (województwo mazowieckie, powiat żyrardowski).

               

Mapa

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez gminę przebiega trasa kolejowa E 20 Rzepin – Poznań – Warszawa – Terespol, łącząca wschód Europy z zachodem. Na jej odcinku położonym w gminie Bolimów znajdują się dwa przystanki kolejowe w Kęszycach i Jasionnie. Ważne znaczenie stanowi droga wojewódzka nr 705 relacji Skierniewice-Sochaczew oraz sieć dróg powiatowych, przecinających gminę. Przez nasz teren będzie przebiegać również planowana autostrada A2 Poznań-Łódź-Warszawa. Najbliższy zjazd planowany jest w sąsiedniej gminie w Nieborowie.

Gmina Bolimów zajmuje powierzchnię 11171 ha, z czego 3800,44 ha to tereny utworzonego w 1986 roku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo przyrodnicze Parku koncentruje się wokół doliny rzeki Rawki, która niemal w całości zachowała swój naturalny charakter. Szybki nurt wody, liczne starorzecza, fantastyczne meandry to warunki wprost wymarzone dla spływów kajakowych. Dodatkowe atuty rzeki Rawki to ok. 25 gatunków ryb w niej żyjących.

Panorama Gminy Bolimów

Panorama Gminy Bolimów

Bogactwo flory (spośród 2200 gatunków roślin naczyniowych Polski, w Parku występuje niemal połowa, 87 gatunków roślin rzadkich i ginących, 47 gatunków roślin chronionych) i fauny (163 gatunki zwierząt chronionych, ponad 130 gatunków ptaków. 656 gatunków owadów oraz ssaki: łoś, jeleń europejski, daniel, sarna, dzik, borsuk, jenot, bóbr, ryś i wiele innych) czyni ten teren wyjątkowo atrakcyjnym. Prawdziwym ewenementem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego są „polany Puszczy Bolimowskiej”, rozległe śródleśne podmokłe łąki i pastwiska, niespotykane w innych rejonach środkowej Polski. Na terenie Parku utworzono 5 rezerwatów chroniących najwartościowsze przyrodniczo tereny: „Rawka”, ” Puszcza Mariańska”, „Ruda – Chlebacz”, „Kopanicha” i „Siwica”. Aleje zabytkowe, liczne pomniki przyrody, zabytki kultury materialnej (pałace, dwory, kościoły, kapliczki), 15 opracowanych ścieżek dydaktycznych, 3 oznakowane szlaki turystyczne to przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne, kulturowe, dydaktyczne i rekreacyjne walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ponad 30 % tego naturalnego bogactwa znajduje się w granicach gminy Bolimów.

Rezerwat przyrody - Rzeka Rawka

Rezerwat przyrody - Rzeka Rawka

 

Rezerwat przyrody - Rzeka Rawka

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody

Na turystyczny charakter gminy Bolimów ma także wpływ nie zdegradowane środowisko (brak uciążliwego przemysłu), które sprzyja produkcji zdrowej i czystej ekologicznie żywności oraz rozwojowi agroturystyki. Dodatkową atrakcją turystyczną gminy jest wybudowany w 2004 r. zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Joachimów-Ziemiary” o powierzchni 41 ha.

Zbiornik wodny

Gmina Bolimów liczy ponad 4 tys. mieszkańców. Centrum administracyjnym gminy jest Bolimów – dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy, malowniczo położona na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Rawką.

Rynek w Bolimowie

Rynek w Bolimowie

W skład gminy wchodzą miejscowości – wsie: Bolimów, Bolimowska Wieś, Kolonia Bolimowska-Wieś, Humin-Dobra Ziemskie, Humin, Joachimów-Mogiły, Nowe Kęszyce, Kęszyce-Wieś, Ziąbki, Kurabka, Łasieczniki, Sokołów, Podsokołów, Jasionna, Sierzchów, Ziemiary, Wólka Łasiecka, Józefów, Wola Szydłowiecka i Kolonia Wola Szydłowiecka.

Gmina jest w całości zwodociągowana, posiada wybudowaną kanalizację sanitarną w miejscowościach Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów oraz Oczyszczalnię Ścieków, znajdującą się aktualnie w fazie modernizacji. Na terenie gminy są następujące instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia:

 • Urząd Gminy
 • jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 • Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie oraz filia GOK w Sierzchowie
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Lekarza Rodzinnego – Marek Krawcow
 • Apteka
 • Posterunek Policji
 • Bank Spółdzielczy Oddział w Bolimowie
 • Urząd Pocztowy w Bolimowie
 • 3 Szkoły Podstawowe: w Bolimowie, w Huminie i w Kęszycach-Wsi
 • Gimnazjum w Bolimowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie
 • Lecznica dla Zwierząt w Kol. Bolimowskiej-Wsi
 • 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Bolimów, Łasieczniki, Ziąbki, Sierzchów i Kęszyce
 • Gminny Klub Sportowy „RAWKA” w Bolimowie
 • Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Przystanek Humin”
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Rawki” – Sokołów
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nad Rawką” – Kęszyce-Wieś
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Bolimowa
 • Mazowieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Ekorozwoju

W gminie działa Wspólnota Gruntowa Osady Bolimów, której członkami są mieszkańcy Bolimowa, Podsokołowa i Ziemiar.

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

e-mail: ug.sekretariat@bolimow.pl

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich,
o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Deklaracja Dostępności

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP