Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej
  • -
  • -

Polityka niskoemisyjna w Gminie Bolimów

Gmina Bolimów jako jedna z nielicznych w kraju rozpoczyna właśnie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie,
co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. Jest to dokument, którym powinien być zrozumiały nie tylko dla urzędników gminy ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym w Gminie Bolimów.  Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę
w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe.

Dlatego też władze Gminy Bolimów postanowiły, że mieszkańcy w latach 2015 – 2022 wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu. Stworzona zostanie szansa na dotacje na instalacje solarne na dachach mieszkańców. W miarę możliwości i dostępnych środków przewiduje się również montaż systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Gmina będzie się starać o dotację do 85% kosztów projektu.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w samym Urzędzie dostępna będzie ankieta do wypełnienia przez mieszkańców chętnych do udziału w programie dotacji. Ma ona na celu odpowiedzieć na pytanie jakie jest zapotrzebowanie na realizację projektu oraz uzyskanie informacji co do podstawowych parametrów do zaprojektowania instalacji. Ankiety będą udostępnione wszystkim na stronie internetowej Gminy oraz dostępne w Urzędzie od 25.05.2014. Wyznaczony pracownik od 25 maja do 19 czerwca udzieli podstawowych informacji o programie oraz przyjmie wypełnione ankiety. Ankiety można również nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Urzędu Gminy Bolimów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  • -
  • -

Odnawialne źródła energii w naszej Gminie

Przywódcy UE zgodzili się na nowy pakiet klimatyczny, w którym Unia zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2, czyli dwutlenku węgla) o 40% do roku 2030 (względem 1990 roku). To gwarancja, że Europa - także po 2020 roku - będzie kontynuować walkę z globalnym ociepleniem, która obecnie opiera się na starym pakiecie klimatycznym wynegocjowanym w latach 2007 - 2008.

Nasza Gmina wpisuje się w politykę europejską i w latach 2015 – 2020 czynnie będzie wdrażać nowy pakiet klimatyczny. Tworzony jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma wyznaczyć główne cele w działaniach Gminy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  • -
  • -

Nasza Gmina rozpoczyna walkę o czyste powietrze

Nasza Gmina opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.