Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Bolimów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie do dnia 15 marca 2021 wypełnionej deklaracji.

 

Link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=a70CuxbS7A8

Wstecz