Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Struktura urzędu

Struktura urzędu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów - Stanisław Linart

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów - Patryk Kołosowski

Sekretarz Miasta i Gminy Bolimów - Andrzej Czarnota

Skarbnik Miasta i Gminy Bolimów - Renata Jagura

 

SEKRETARIAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ewa Przybysz-Nowak, Dorota Krupińska

46 838 - 03 - 05

46 838 - 03 - 22

FAX

46 838 - 03 - 86

 

REFERAT FINANSOWY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Miasta i Gminy Bolimów - Renata Jagura

46 819 - 50 - 83

Podinspektor - Małgorzata Przybysz

Podinspektor - Małgorzata Dylewska

46 819 - 50 - 82

 

  Podatki:     

Inspektor - Aneta Sandomierz-Sobczak

Podinspektor - Paulina Antosik

46 819 - 50 - 87

Kasjer - Anna Smolczewska

46 819 - 50 - 88

 

REFERAT GOSPODARKI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - Wioletta Grebelska

Podinspektor - Samanta Flis

Specjalista - Arkadiusz Żukowski

46 819 - 50 - 80

Podinspektor - Katarzyna Marusiak

Podinspektor - Magdalena Psarska                                    46 819 - 50 - 84

Inspektor - Katarzyna Choińska

46 819 - 50 - 81

 

                  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH - KIEROWNIK USC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastępca Kierownika USC - Anna Gierasimiuk

46 819 - 50 - 92

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDZI I SPRAW OBRONNYCH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referent - Roman Gwara

46 819 - 50 - 86

                                                 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZEAS - Barbara Skrzos

46 819 - 50 - 96

Joanna Brudzińska

46 819 - 50 - 97

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik MGOPS - Janina Werle

46 819 - 50 - 98

 

Agnieszka Lebioda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Sylwia Furmanik - Referent ds Obsługi Świadczeń

Kinga Majkowska - Pracownik Socjalny

Olga Kupska - Główny Księgowy

Barbara Kret - Opiekunka Środowiskowa

Małgorzata Wiśniewska - Opiekunka Środowiskowa

Joanna Modelewska - Asystent Rodziny     Tel. 725 725 887

 

46 819 - 50 - 99

kom. 725-725-802

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Rynek Tadeusza Kościuszki 14, 99-417 Bolimów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor MGOK - Karolina Przyżycka

46 838 - 03 - 43