Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Struktura urzędu

Struktura urzędu

 

WÓJT GMINY - Stanisław Linart

Z-CA WÓJTA GMINY - Patryk Kołosowski

SEKRETARZ GMINY - Andrzej Czarnota

SKARBNIK GMINY - Renata Jagura

 

SEKRETARIAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ewa Przybysz-Nowak, Dorota Krupińska

46 838 - 03 - 05

46 838 - 03 - 22

FAX

46 838 - 03 - 86

 

REFERAT FINANSOWY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy - Renata Jagura

46 819 - 50 - 83

Podinspektor - Małgorzata Przybysz

Podinspektor - Małgorzata Dylewska

46 819 - 50 - 82

 

  Podatki:     

Inspektor - Aneta Sandomierz-Sobczak

Podinspektor - Paulina Antosik

46 819 - 50 - 87

Kasjer - Anna Smolczewska

46 819 - 50 - 88

 

REFERAT GOSPODARKI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - Wioletta Grebelska

Podinspektor - Samanta Flis

Specjalista - Arkadiusz Żukowski

46 819 - 50 - 80

Podinspektor - Katarzyna Marusiak

Podinspektor - Magdalena Psarska

Inspektor - Katarzyna Choińska

46 819 - 50 - 81

 

                  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH - KIEROWNIK USC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastępca Kierownika USC - Anna Gierasimiuk

46 819 - 50 - 92

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDZI I SPRAW OBRONNYCH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referent - Roman Gwara

46 819 - 50 - 86

                                                 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZEAS - Barbara Skrzos

46 819 - 50 - 96

Joanna Brudzińska

46 819 - 50 - 97

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik GOPS - Janina Werle

46 819 - 50 - 98

 

Agnieszka Lebioda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Sylwia Furmanik - Referent ds Obsługi Świadczeń

Kinga Majkowska - Pracownik Socjalny

Olga Kupska - Główny Księgowy

Barbara Kret - Opiekunka Środowiskowa

Małgorzata Wiśniewska - Opiekunka Środowiskowa

Magdalena Kociszewska- Asystent Rodziny     Tel. 725 725 887

 

46 819 - 50 - 99

kom. 725-725-802

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GOK - Karolina Przyżycka

46 838 - 03 - 43