Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Rada Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Rada gminy  to organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Podczas sesji, w trakcie których obraduje rada, podejmowane są kluczowe decyzje, takie jak budżet, plany inwestycyjne czy uchwała absolutoryjna. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rada Gminy Bolimów VIII kadencji 2018-2023

 • Tarmanowski Wiktor – Przewodniczący Rady Gminy

 • Strożek Marianna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 • Ambroziak Tadeusz

 • Ciszewski Wojciech

 • Czarnota Stanisław

 • Gala Krzysztof

 • Grefkowicz Michał
 • Konopczyński Michał

 • Kurczak Agnieszka

 • Marusiak Jadwiga
 • Miśta Dariusz

 • Mońko Jarosław

 • Muszyński Jan

 • Rzepecki Łukasz
 • Skrzypowski Sławomir

Komisje Rady Gminy Bolimów

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Miśta Dariusz - Przewodniczący Komisji
 2. Konopczyński Michał - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ciszewski Wojciech

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Mońko Jarosław - Przewodniczący Komisji
 2. Rzepecki Łukasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Skrzypowski Sławomir
 4. Ambroziak Tadeusz

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Marusiak Jadwiga - Przewodnicząca Komisji
 2. Kurczak Agnieszka - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Gala Krzysztof

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Muszyński Jan - Przewodniczący Komisji
 2. Ciszewski Wojciech - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Czarnota Stanisław
 4. Rzepecki Łukasz

Informacja o dyżurach Przewodniczącego RG

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Bolimów odbywać się będą w 1. i 3. środę miesiąca

w godzinach 10:00 – 13:00.

 

Informacje dotyczące Sesji Rady Gminy Bolimów

Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że począwszy od dnia 15 listopada 2018 roku wszelkie informacje dotyczące posiedzeń i porządku obrad Rady Gminy Bolimów oraz posiedzeń komisji Rady Gminy będą zamieszczane do publicznej wiadomości na portalu mieszkańca Gminy Bolimów: http://bolimow.rada24.pl/

Nagrania z posiedzeń będą dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCIRQSK4bca8k4OnKTjWCXIA/live.

 

Interpelacje i zapytania radnych