Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Rada Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Rada gminy  to organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Podczas sesji, w trakcie których obraduje rada, podejmowane są kluczowe decyzje, takie jak budżet, plany inwestycyjne czy uchwała absolutoryjna. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rada Gminy Bolimów IX kadencji 2024-2029

 • Tarmanowski Wiktor – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

 • Siekiera Renisław – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy

 • Ambroziak Tadeusz

 • Bobrowska Urszula

 • Buczek Robert

 • Florczak Justyna

 • Jakubowska Urszula
 • Konopczyński Michał

 • Kozłowski Jarosław
 • Królik Mateusz

 • Marusiak Jadwiga

 • Paradowska Sylwia

 • Rzepecki Łukasz
 • Szczepanik Piotr
 • Urbański Karol

Komisje Rady Miasta i Gminy Bolimów

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Konopczyński Michał - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Szczepanik
 3. Jadwiga Marusiak

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Jarosław Kozłowski - Przewodniczący Komisji
 2. Mateusz Królik
 3. Sylwia Paradowska

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Marusiak Jadwiga
 2. Sylwia Paradowska
 3. Mateusz Królik

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Karol Urbański
 2. Piotr Szczepanik
 3. Jarosław Kozłowski

 

Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów

Dyżury Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów odbywać się będą w 1. i 3. środę miesiąca

w godzinach 10:00 – 13:00.

 

Informacje dotyczące Sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów

Urząd Miasta i Gminy Bolimów informuje, że począwszy od dnia 15 listopada 2018 roku wszelkie informacje dotyczące posiedzeń i porządku obrad Rady Miasta i Gminy Bolimów oraz posiedzeń komisji Rady Miasta i Gminy będą zamieszczane do publicznej wiadomości na portalu mieszkańca Gminy Bolimów: http://bolimow.rada24.pl/

Nagrania z sesji będą dostępne pod adresem: http://rada.bolimow.pl/index.php

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP Urzędu pod linkiem: Projekty uchwał RMiG Bolimów

Interelacje i zapytania Radnych dostępne są na stronie BIP Urzędu pod linkiem: Interpelacje i zapytania radnych