Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Rada Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Rada gminy  to organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Podczas sesji, w trakcie których obraduje rada, podejmowane są kluczowe decyzje, takie jak budżet, plany inwestycyjne czy uchwała absolutoryjna. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rada Gminy Bolimów VIII kadencji 2018-2023

 • Tarmanowski Wiktor – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

 • Strożek Marianna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy

 • Ambroziak Tadeusz

 • Ciszewski Wojciech

 • Czarnota Stanisław

 • Gala Krzysztof

 • Grefkowicz Michał
 • Jakubowska Urszula
 • Kocus Krzysztof

 • Konopczyński Michał

 • Kurczak Agnieszka
 • Marusiak Jadwiga

 • Miśta Dariusz

 • Rzeepecki Łukasz

 • Skrzypowski Sławomir

Komisje Rady Miasta i Gminy Bolimów

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Miśta Dariusz - Przewodniczący Komisji
 2. Konopczyński Michał - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ciszewski Wojciech

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Rzepecki Łukasz - Przewodniczący Komisji
 2. Kocus Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ambroziak Tadeusz

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Marusiak Jadwiga - Przewodnicząca Komisji
 2. Kurczak Agnieszka - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Gala Krzysztof

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów

 1. Ciszewski Wojciech - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 2. Czarnota Stanisław
 3. Rzepecki Łukasz
 4. Urszula Jukubowska

Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów

Dyżury Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów odbywać się będą w 1. i 3. środę miesiąca

w godzinach 10:00 – 13:00.

 

Informacje dotyczące Sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów

Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że począwszy od dnia 15 listopada 2018 roku wszelkie informacje dotyczące posiedzeń i porządku obrad Rady Miasta i Gminy Bolimów oraz posiedzeń komisji Rady Miasta i Gminy będą zamieszczane do publicznej wiadomości na portalu mieszkańca Gminy Bolimów: http://bolimow.rada24.pl/

Nagrania z sesji będą dostępne pod adresem: https://rada.bolimow.pl

Projekty uchwał dostępne są pod linkiem: https://bip.ugbolimow.nv.pl/m,4587,sesje-rady-miasta-i-gminy-bolimow.html 

 

Interpelacje i zapytania radnych