UG w Bolimowie

Działy główne

Turystyka i wypoczynek

  • Młoda sarna - Bolimowski Park Krajobrazowy

Prawie połowa powierzchni gminy charakteryzuje się najwyższymi walorami przyrodniczo–krajobrazowymi w skali regionalnej, występowaniem cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wysoką bioróżnorodnością.

Dzięki licznym walorom środowiska przyrodniczego gminę Bolimów bez wątpienia zaliczyć można do grupy terenów atrakcyjnych zarówno pod względem turystycznym jak i krajoznawczym. Do najważniejszych walorów przyrodniczych należą bez wątpienia lasy Puszczy Bolimowskiej, objęte ochroną prawną w postaci Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz dolina rzeki Rawki, której dno i koryto rzeczne objęte sa ochroną w postaci rezerwatu przyrody. Ze względu na naturalny i nie zmieniony krajobraz oraz jego walory estetyczne, tereny te są miejscem idealnym do wypoczynku, spacerów, kontemplacji i podziwiania piękna natury.

Od kilku lat gmina Bolimów posiada w swej „ofercie” turystycznej zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary, który znajduje się w odległości ok. 3 km od Bolimowa.  Zbiornik o powierzchni 33,2 ha i pojemności całkowitej 0,66 mln m³ położony jest w północnej części Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, a od zachodu graniczy z terenem rezerwatu Rawka. Ze względu na otaczająca zalew przyrodę, podlegającą ochronie prawnej, zbiornik traktowany jest jako część składowa Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i dodatkowy walor turystyczno – krajobrazowy. Obecność zalewu Joachimów-Ziemiary pozwala na aktywne spędzania czasu wolnego min. na spacerach, plażowaniu, wędkowaniu a korzystanie z jego wód może obejmować  kajakowanie czy korzystanie z łodzi wiosłowych.

 

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

e-mail: ug.sekretariat@bolimow.pl

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich,
o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Deklaracja Dostępności

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP