Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Turystyka i wypoczynek

Turystyka i wypoczynek
  • Młoda sarna - Bolimowski Park Krajobrazowy

Prawie połowa powierzchni gminy charakteryzuje się najwyższymi walorami przyrodniczo–krajobrazowymi w skali regionalnej, występowaniem cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wysoką bioróżnorodnością.

Dzięki licznym walorom środowiska przyrodniczego gminę Bolimów bez wątpienia zaliczyć można do grupy terenów atrakcyjnych zarówno pod względem turystycznym jak i krajoznawczym. Do najważniejszych walorów przyrodniczych należą bez wątpienia lasy Puszczy Bolimowskiej, objęte ochroną prawną w postaci Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz dolina rzeki Rawki, której dno i koryto rzeczne objęte sa ochroną w postaci rezerwatu przyrody. Ze względu na naturalny i nie zmieniony krajobraz oraz jego walory estetyczne, tereny te są miejscem idealnym do wypoczynku, spacerów, kontemplacji i podziwiania piękna natury.

Od kilku lat gmina Bolimów posiada w swej „ofercie” turystycznej zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary, który znajduje się w odległości ok. 3 km od Bolimowa.  Zbiornik o powierzchni 33,2 ha i pojemności całkowitej 0,66 mln m³ położony jest w północnej części Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, a od zachodu graniczy z terenem rezerwatu Rawka. Ze względu na otaczająca zalew przyrodę, podlegającą ochronie prawnej, zbiornik traktowany jest jako część składowa Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i dodatkowy walor turystyczno – krajobrazowy. Obecność zalewu Joachimów-Ziemiary pozwala na aktywne spędzania czasu wolnego min. na spacerach, plażowaniu, wędkowaniu a korzystanie z jego wód może obejmować  kajakowanie czy korzystanie z łodzi wiosłowych.