Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Sztuka Bolimowska

Sztuka Bolimowska
  • Bibułkarstwo
  • Garncarstwo
  • Kowalstwo artystyczne

Rzemiosło zajmuje bardzo ważne miejsce w historii Bolimowa, ponieważ zawsze stanowiło jedno z głównych dochodów jego mieszkańców. Już w X wieku istniał gród położony no wzgórzu wśród bagien i rozlewisk rzeki Rawki. Od południowej strony grodu powstała osada. Miała charakter rolniczo-rzemieślniczy i pełniła rolę targu, na którym wymieniano towary rolnicze, rzemieślnicze i leśne. Rozwijała się prężnie. Bolimów prawa miejskie otrzymał około 1370 roku (posiadał je do 1870 roku). Był miastem książęcym, własnością książąt mazowieckich, a od 1476 roku własnością polskich królów.