Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Cmentarze

Cmentarze
  • Pomnik Partyzantów Gwardii Ludowej na Rynku im. Tadeusza...
  • Mauzoleum żołnierzy niemiieckich z I i II wojny śiatowej w...
  • Cmentarz z I wojny światowej żołnierzy niemieckich w...
  • Cmentarz z I wojny światowej w Huminie

Podczas I wojny światowej w latach 1914-1915 na linii Rawki i Bzury ustaliła się linia frontu, toczyły się uporczywe walki pozycyjne i pojedynki artyleryjskie. Niemcy w działaniach wojennych w styczniu 1915r. użyli pocisków artyleryjskich wypełnionych, wywołującym łzawienie bromkiem ksylitu, niezbyt jednak skutecznie. W maju 1915r. w okolicach Bolimowa po raz pierwszy użyto chloru do celów bojowych. Inicjatorem i gorącym zwolennikiem tej broni chemicznej był prof. Fritz Haber wizytujący teatr działań wojennych w Bolimowie. Na linii frontu od Tartaku po Suchą w okopach umieszczono 12 tys. butli sprężonych chlorem. Rosjanie byli bezbronni wobec ataków gazowych. Według rosyjskich danych zagazowanych zostało od 1500 do 21000 żołnierzy. Ofiarami chloru byli także sami Niemcy; podczas 3-go ataku 7 lipca wiatr zmienił kierunek powodując śmierć 12 000 żołnierzy niemieckich. Według niektórych źródeł w wyniku starć nad Rawką podczas I wojny światowej zginąć miało łącznie aż 70 000 żołnierzy. Świadectwem tamtych wydarzeń są liczne ślady po okopach, ziemiankach i działobitniach, a także cmentarze w Joachimowie-Mogiłach, Kolonii Bolimowskiej i Huminie. Mniejsze mogiły oraz pomniki rozsiane są po okolicznych lasach, polach i wsiach. Będąc w okolicach Bolimowa warto zwiedzić:

  • Mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej w Joachimowie - Mogiłach- cmentarz żołnierzy niemieckich. Znajdują się tu prochy 1200 żołnierzy, którzy zginęli podczas niemieckich ataków gazowych z 1915r.  oraz 2500 poległych w czasie II wojny światowej, których w 1990 roku ekshumowano z Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Miejsce nieoficjalnych wizyt ważnych osobistości niemieckich.
  • Pomnik Powstańców styczniowych w Joachimowie-Mogiłach – upamiętniający bitwę stoczoną 7 lutego 1863r. przez oddział Władysława Stroynowskiego z przeważającymi siłami rosyjskimi pod wodzą płk. Hagemejstra. Za udział w powstaniu Bolimów został ukarany kontrybucją i utratą praw miejskich. W czasie wybuchu Powstania Styczniowego w 1863r. Władysław Stroynowski, były oficer wojsk rosyjskich założył 150-cio osobowy oddział partyzancki składający się głównie z młodzieży warszawskiej. Obozował w Puszczy Bolimowskiej w okolicy wsi Grabie, skąd prowadził śmiałe działania dywersyjne. O miejscu stacjonowania poinformował Rosjan mieszkający w okolicy kolonista niemiecki. W dniu 7 lutego 1863r. doszło do bitwy pod Bolimowskimi Budami (nazwę po I wojnie światowej zmieniono na obecne Mogiły). Mimo przeważających sił carskich powstańcy walczyli zaciekle. Poległo 100 Rosjan i 15 Polaków. Na pamiątkę bitwy na sośnie na skraju lasu wycięto napis „Gloria Victis”, w 1917r. zastąpiony pomnikiem, przy którym obchodzone są rocznice Powstania Styczniowego.
  • Pomnik partyzantów Gwardii Ludowej na Rynku im. T. Kościuszki w Bolimowie
  • Cmentarz z I wojny światowej żołnierzy niemieckich w Bolimowskiej Wsi
  • Cmentarzysko we wsi Wólka Łasiecka z lat 1914-1918
  • Cmentarz z I wojny światowej w Huminie