Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Bolimowski Park Krajobrazowy

Bolimowski Park Krajobrazowy
  • Jesień w Bolimowskiem Parku Krajobrazowym
  • Gniewosz plamisty - Bolimowski Park Krajobrazowy

Las, rzeka i jej dolina, okoliczne pola, zdziczałe łąki i pastwiska tworzą liczący dziś 23 614 ha Bolimowski Park Krajobrazowy, który został utworzony w 1986 roku. Ponad 30 % parku znajduje się w granicach gminy Bolimów. Jest on doskonałym miejscem do sobotnio-niedzielnych wypadów, spacerów, grzybobrania, rowerowych wycieczek lub konnej jazdy.  Pokrywa go gęsta sieć dróg, dróżek, ścieżek i duktów leśnych. Uroki jego dostrzeże nie tylko przyrodnik, wędkarz, grzybiarz czy pochłaniający przestrzeń wędrowiec, ale każdy człowiek o wrażliwym spojrzeniu, lubiący malować, rysować, fotografować lub choćby po prostu podziwiać najpiękniejsze na Mazowszu zachody słońca.

Bogactwo przyrodnicze Parku koncentruje się wokół doliny rzeki Rawki, która niemal w całości zachowała swój naturalny charakter. Szybki nurt wody, liczne starorzecza, fantastyczne meandry to warunki wprost wymarzone dla spływów kajakowych. Dodatkowe atuty rzeki Rawki to ok. 25 gatunków ryb w niej żyjących.

Bogactwo flory (spośród 2200 gatunków roślin naczyniowych Polski, w Parku występuje niemal połowa, 87 gatunków roślin rzadkich i ginących, 47 gatunków roślin chronionych) i fauny (163 gatunki zwierząt chronionych, ponad 130 gatunków ptaków, 656 gatunków owadów oraz ssaki: łoś, jeleń europejski, daniel, sarna, dzik, borsuk, jenot, bóbr, ryś i wiele innych) czyni ten teren wyjątkowo atrakcyjnym. Prawdziwym ewenementem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego są „polany Puszczy Bolimowskiej”, rozległe śródleśne podmokłe łąki i pastwiska, niespotykane w innych rejonach środkowej Polski. Na terenie Parku utworzono 5 rezerwatów chroniących najwartościowsze przyrodniczo tereny: „Rawka”, ” Puszcza Mariańska”, „Ruda – Chlebacz”, „Kopanicha” i „Siwica”. Aleje zabytkowe, liczne pomniki przyrody, zabytki kultury materialnej (pałace, dwory, kościoły, kapliczki), 15 opracowanych ścieżek dydaktycznych, 3 oznakowane szlaki turystyczne to przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne, kulturowe, dydaktyczne i rekreacyjne walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.