Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne
  • Trakt Bolimowski
  • Trakt Budnicki
  • -

Poniżej przedstawiamy oznakowane szlaki turystyczne przebiegające przez Gminę Bolimów. Planując wycieczkę rowerową lub pieszą warto najpierw zapoznać się z przebiegiem trasy, jej trudnością i długością. 

1. (kolor niebieski) "Szlak Walk nad Rawką": Bolimów PKS - Joachimów - Mogiły, Pomnik Powstańców - wysoki brzeg Rawki - Rawka PKP - Samice - Kamion PKS - długość ok. 21 km, szlak dość trudny, zimą niedostępny.

Atrakcje: Wieś Bolimów, (dawniej miasto, zachowany układ urbanistyczny z dużym budynkiem, dwa zabytkowe kościoły, kaplice i cmentarze wojenne, warsztat garncarski, punkt informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury, urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, przystanek PKS), Puszcza Bolimowska, Krasnów (dworek z resztką parku), Halin (dworek z parkiem), wieś letniskowa Joachimów-Mogiły (mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej, miejsce bitwy w 1863r., pomnik powstańców styczniowych), skrzyżowanie z zielonym szlakiem Skierniewice - Żyrardów -Radziejowice, na wysokim brzegu Rawki ślady okopów z I wojny światowej, rezerwat przyrody Rawka i siedliska bobrów, projektowany rezerwat przyrody „Do-lina Grabinki", dolina rzeki Korabiewki (fragment lasy gradowego, siedliska bobrów, łąki w dolinie Rawki, starorzecza), wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Skierniewice - Żyrardów -Radziejowice oraz żółtym Boguszyce - Nieborów - Łowicz i Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe", „Rokita - ostoja bobrów", „Ruda - Chlebacz", „Dolina rzeki Rawki", Zielona Szkoła - Kopanicha - Rawka", „Skrajem Puszczy Bolimowskiej", Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel), rezerwat przyrody „Kopanicha", Budy Grabskie (cmentarz wojskowy z I wojny światowej, most „Kopersztajna" na rzece Rawce, dzikie kąpielisko), ścieżki dydaktyczne: „Rokita - ostoja bobrów", „Skrajem Puszczy Bolimowskiej", parking leśny urządzony przy leśniczówce Ruda, ścieżka dydaktyczna „Droga Leśników", Skierniewice - Rawka (poczta, sklepy, kościół, przystanek PKP), wieś Samice (niegdyś miejsce pozyskania rudy darniowej i wytopu żelaza, cmentarz z I wojny światowej, kapliczki, stare drewniane chałupy), wieś Kamion (dwór z parkiem i sta-wami, zbiornik na Rawce z elektrownią wodną, za wsią dwa cmentarze z I wojny światowej i pomnik poległych żołnierzy, sklepy, kościół, restauracja, przystanek PKS).

  • -

2. (kolor zielony) Skierniewice Rawka PKP - Budy Grabskie - Joachimów - Mogiły - Tartak Bolimowski - Jesionka - Radziejowice - długość ok. 44 km. Szlak pieszy, dość łatwy, na niektórych odcinkach leśnych niedostępny zimą.

Atrakcje: Skierniewice-Rawka PKP (węzeł szlaków: żółtego Boguszyce - Nieborów, żółtego rowerowego Skierniewice-Rawka PKP - Nieborów, czarnego łącznikowego Skierniewice-Rawka PBCP, dzikie kąpielisko nad Rawką, poczta, sklepy, kościół, przystanek autobusów komunikacji miejskiej, przystanek PKP, w pobliżu Ośrodek Wypoczynkowy „Sosenka" w Budach Grabskich, rezerwat przyrody „Rawka", urządzony parking leśny przy leśniczówce Ruda, skrzyżowanie ze „Szlakiem walk nad Rawką"), wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem żółtym Boguszyce - Nieborów -Łowicz oraz Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe", „Rokita - ostoja bobrów", „Ruda - Chlebacz", „Dolina rzeki Rawki", „Zielona Szkoła - Kopanicha -Rawka", „Skrajem Puszczy Bolimowskiej", Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel). Pusz-cza Bolimowska, rezerwat przyrody „Kopanicha, trakt leśny - ścieżka dydaktyczna „Droga Łowicka", rezerwat przyrody „Siwica", ścieżka dydaktyczna „Kręgowce lądowe polany Siwica", projektowany rezerwat przyrody „Dolina Grabinki", wieś letniskowa Ziemiary (zbiornik wodny na Rawce), wieś letniskowa Joachimów-Mogiły (miejsce bitwy z 1863r. pomnik powstańców styczniowych, mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej, ślady okopów z I wojny światowej, leśniczówka Tartak Bolimowski (gospodarstwo agroturystyczne, parking leśny), gajówka Wiczy Kierz (parking leśny), wieś Jesionka (sklepy, przystanek PKP), wieś Korytów (Dąb Chełmońskiego, sklepy, przystanek PKS), wieś letniskowa Hamernia (zagospodarowany turystycznie zbiornik wodny), wieś Radziejowice (zabytkowy modrzewiowy dwór, zabytkowy pałac klasycystyczny z parkiem i stawami, zabytkowy kościół, urząd gminy, ośrodek zdrowia, poczta, sklepy, przy-stanek PKS) - miejscowość położona na terenie projektowanego Parku Krajobrazowego im. Józefa Chełmońskiego.

  • -

3. (kolor żółty): Skierniewice - Rawka PKP - Budy Grabskie - Droga Łowicka - Rezerwat "Polana Siwica" - Nieborów - ok. 20 km, rowerowy. Szlak łatwy dostępny o każdej porze roku, prowadzący głównie lasem.

Atrakcje: rezerwat Rawka, urządzony parking leśny przy leśniczówce Ruda, ośrodek wypoczynkowy „Sosenka" w Budach Grabskich, wieś letniskowa Budy Grabskie: skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Skierniewice -Żyrardów - Radziejowice oraz żółtym Boguszyce - Nie-borów - Łowicz i Szlakiem walk nad Rawką, Leśna Galeria Rzeźby, ścieżki dydaktyczne: entomologiczna „Owady lądowe", „Rokita - ostoja bobrów", „Ruda-Chlebacz", „Dolina rzeki Rawki", „Zielona Szkoła - Kopanicha - Rawka", „Skrajem Puszczy Bolimowskiej", Pracownie Terenowe Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zielona Szkoła, biblioteka, baza danych przyrodniczych, punkt informacji turystycznej, hotel). Puszcza Bolimowska, rezerwat przyrody „Kopanicha", trakt leśny - ścieżka dydaktyczna „Droga Łowicka", rezerwat przyrody „Siwica", ścieżka dydaktyczna „Kręgowce lądowe polany Siwica", Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów", ścieżka dydaktyczna „Nieborów - Siwica - Arkadia", wieś Nieborów (zespół pałacowo-parkowy, pałac Radziwiłłów, urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, sklepy, przystanek PKS).