UG w Bolimowie

Działy główne

Gmina

Stronicowanie

Informacja
2018.04.26

Gmina Bolimów informuje, że w związku z rozpoczęciem prac budowlanych przy modernizacji linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań od dnia 07.05.2018 r. zamknięty zostanie parking przy przejeździe kolejowym w miejscowości Kęszyce-Wieś. Zamknięcie parkingu związane jest z obowiązkiem przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie PKP przez Wykonawcę robót budowlanych. Prosimy o niepozostawianie na terenie parkingu pojazdów w nocy 6 na 7 maja 2018 r.

"Ławka Niepodległości"
2018.04.24
"Ławka Niepodległości"

20.04.2018 roku Pan Minister Mariusz Błaszczak poinformował opinię publiczną o programie Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI - UPAMIĘTNIAJĄCYM 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Ławka Niepodległości będzie pomnikiem, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym ogłoszonym przez MON. Konkurs potrwa do 22 maja.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu znajdującymi się w załączeniu.

REGULOWANE TARYFY
2018.04.17

Regulowane Taryfy –  decyzja regulatora Wód Polskich, a nie uchwała rady gminy o zatwierdzeniu taryfy.

27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ustawą tą powołany został organ regulacyjny – Wody Polskie, nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przejmie szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przysługujących dotąd gminom.

Więcej informacji na temat nowych regulacji w załączeniu.

Kampania informacyjna
2018.04.12

Kampania informacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

Spoty ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

Informacja Wójta Gminy Bolimów
2018.04.10

W załączeniu informacja Wójta Gminy Bolimów w sprawie węzła Bolimów na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą wojewódzką nr 705.

Stronicowanie

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP