Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Dotacje

Dotacje

Informacja o realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115001E w miejscowości Jasionna, gmina Bolimów”.

Informacja o realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenie Gminy Bolimów w 2020 roku

W 2020 roku w ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich Gmina Bolimów zrealizowała następujące projekty:

 „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowych Kęszycach”

W ramach realizacji projektu mieszkańcy przeprowadzili prace porządkowe w budynku oraz na terenie świetlicy wiejskiej w Nowych Kęszycach, a także dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej: szafa chłodnicza, zastawa stołowa i wyposażenie gastronomiczne.

 „Poprawa funkcjonalności świetlicy w Sokołowie”

 W ramach realizacji projektu mieszkańcy przeprowadzili prace porządkowe na terenie świetlicy wiejskiej w Sokołowie. Zakupiono i zamontowano bramę i furtkę, dokonano nasadzeń krzewów i bylin. W ramach projektu dokonano również zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej: namiot ogrodowy, stoły gastronomiczne, grill, zastawa stołowa, wyposażenie gastronomiczne.

 

 • Szafa chłodnicza zakupiona do świetlicy wiejskiej w Nowych...
 • Świelica w Sokołowie
 • Wyposażenie gastronomiczne
 • Stół gastronomiczny
 • Nasadzenia w świetlicy w Sokołowie

Informacja dotycząca zbiórki wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolimów w 2020r.

Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

wcYpztlcQ6dKQAAAABJRU5ErkJggg==

 

Gmina Bolimów na podstawie umowy nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30.01.2019r. oraz aneksu z dnia 22.02.2019r. i 28.10.2019r. realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej Gminy Bolimów poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, w szczególności wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie następujących prac:

 1. Przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki;
 2. Przebudowę przyległych do Rynku ulic Koziej i Żabiej, a także fragmentu ulicy Zastodolnej oraz Senatorskiej;
 3. Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Bolimowie;
 4. Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie;
 5. Remont budynku Domu Ludowego;
 6. Remont budynku przystanku w Rynku im. T Kościuszki.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.09.2021r.

Informacja o pozyskaniu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

igAAAABJRU5ErkJggg==      CwEgcB7AAAAAElFTkSuQmCC EgeCuKswykIpgiDuTkggCIJQhASCIAhFSCAIglCEBIIgCEVIIAiCUIQEgiAIRUggCIJQhASCIAhFSCAIglCEBIIgCEX+DySJMTFp5s67AAAAAElFTkSuQmCC

Gmina Bolimów pozyskała środki finansowe w wysokości 1 745 990,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ziemiary”w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Informacja o realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenie Gminy Bolimów

W 2019 roku w ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich Gmina Bolimów zrealizowała trzy projekty.