UG w Bolimowie

Działy główne

Dotacje

Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów

wcYpztlcQ6dKQAAAABJRU5ErkJggg==

 

Gmina Bolimów na podstawie umowy nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30.01.2019r. oraz aneksu z dnia 22.02.2019r. i 28.10.2019r. realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej Gminy Bolimów poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, w szczególności wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie następujących prac:

  1. Przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki;
  2. Przebudowę przyległych do Rynku ulic Koziej i Żabiej, a także fragmentu ulicy Zastodolnej oraz Senatorskiej;
  3. Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Bolimowie;
  4. Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie;
  5. Remont budynku Domu Ludowego;
  6. Remont budynku przystanku w Rynku im. T Kościuszki.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.09.2021r.

Kontakt

TEL. (46) 838-03-05

FAX  (46) 838-03-86

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

e-mail: ug.sekretariat@bolimow.pl

Społeczności

Mapa

[obiekt mapy]

Stopka

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich,
o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Deklaracja Dostępności

Informacje o wykonawcy

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PORTAL MAPOWY MPZP