Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewiacach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewiacach

Procedury mające na celu dostosowanie się gospodarstw utrzymujących świnie do wymogów w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego