Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Zmiana numerów rachunków bankowych

Numer rachunku bieżącego Urzędu Miasta i Gminy Bolimów

(dochody z tytułu podatków, opłat lokalnych, należności z tytułu czynszu i sprzedaży nieruchomości oraz dochodów różnych)

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Bolimów

nr konta: 44 9297 0005 0600 0215 2060 0361

 

Numer rachunku budżetu Gminy Bolimów

(dochody z tytułu subwencji, dotacji, zasilanie jednostek budżetowych)

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Bolimów

nr konta: 48 9297 0005 0606 4044 2000 0004

 

Od dnia 1 stycznia 2024 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego dotyczącego opłat za wodę i kanalizację. Każdy odbiorca będzie posiadał odrębny rachunek bankowy. Prosimy o regulowanie należności na nowe numery rachunków indywidualnych wskazanych na fakturze.

 

Od dnia 1 stycznia 2024 roku zmienił się numer konta, na który podatnicy wpłacają należności podatkowe.

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, na łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne

Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numery rachunków, które znajdą Państwo  w tegorocznych decyzjach podatkowych.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne

Do każdego podatnika został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe.

 

Od 1 stycznia 2024 roku opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych.

Do każdego z płatników zostanie dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 46 819 50 81.

Wstecz