Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Jakość stanu powietrza

Jakość stanu powietrza

Ocena jakości powietrza - Bieżące dane pomiarowe - GIOŚ

https://powietrze.gios.gov.pl/

 

Na stronie https://powietrze.lodzkie.pl/ w zakładce Program znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych.