Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH - Inwestor Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

  W załączniu zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania przez firmę HGS Consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Puławskiej 26/33 w Warszawie robót geologicznych związanych z opracowaniem Dokumentacji geologiczno –inżynierskiej dla potrzeb zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” – zadanie 1.

  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych - dotyczy budowy linii kolejowej CPK

  W załączeniu Obwieszczenie oraz Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

  Czytaj więcej
 • Informacja o opłacie składek KRUS

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa linii kolejowej CPK

  W załączeniu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na powierzchniowe badania archeologiczne - budowa linii kolejowej CPK wraz z wykazem działek.

  Czytaj więcej
 • Informacja - ochrona pszczół

 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium gminy Bolimów

  W załączeniu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Czytaj więcej
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych

  Jagiellońska 29, tel.46 832 32 23 informuje:

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku wypełniamy bezpłatnie

  Dane kontaktowe do doradców ŁODR:

  Karol Dratkiewicz (kierownik PZDR)

  tel. 519 301 070 - gmina Głuchów

  Ewa Sawicka

  tel. 517 739 201 - gmina Bolimów, Godzianów

  Aleksandra Nowakowska

  tel. 519 301 068 - miasto i gmina Skierniewice

  Iwona Strumidło

  tel. 519 646 419 - gmina Maków,

  Nowy Kawęczyn

  Krystyna Seferyńska

  tel. 519 301 069 - gmina Kowiesy,

  Jan Tyc

  tel. 785 254 703 - gmina Lipce Reymontowskie, Słupia

  Czytaj więcej
 • Nabór do policji - Akcja Rekrutacja