Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

 • Przydatność wody wodociągu Humin do spożycia

  W załączeniu decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach dotycząca przydatności wody wodociagu Humin do spożycia.

  Czytaj więcej
 • Debata nad Raportem o stanie gminy

  Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta i Gminy raport o stanie gminy. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609), składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.

  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – czyli do 24 maja 2024 roku.

  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 • Ogłoszenie o naborze o przyznanie dotacji przez Gminę Bolimów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - II edycja

  W załączeniu Ogłoszenie o naborze o przyznanie dotacji, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz Regulamin udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  Czytaj więcej
 • Przydatność wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka do spożycia

  W załączeniu informacja o przydatności wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka do spożycia.

  Czytaj więcej
 • Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  W załączeniu Kominikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie wraz z postępowaniem w przypadku połknięcia lub nadgryzienia przez psa lub kota.

  Czytaj więcej
 • Informacja do Mieszkanców Gminy Bolimów

  W załączeniu informacja do mieszkańców Gminy Bolimów dotycząca zaorywania poboczy dróg i rowów przydrożnych oraz usuwania istniejących znaków granicznych.

  Czytaj więcej
 • Sporządzanie protokołów z oględzin nieruchomości dotyczy CPK

  W załączeniu informacja dotycząca sporządzania protokołów z oględzin nieruchomości w związku z planowaną realizacją linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na terenie gminy Bolimów.

  Czytaj więcej
 • Zmiana miejsca sporządzania protokołów z oględzin nieruchomości dotyczy CPK

  W załączeniu informacja dotycząca zmiany miejsca sporządzania protokołów z oględzin nieruchomości w związku z planowaną realizacją  linii kolejowej  dużych prędkości nr 85 na terenie gminy Bolimów.

  Czytaj więcej
 • Przebudowa układu drogowego wynikająca z wniosku CPK

  W załączeniu informacja dotycząca przebudowy układu drogowego wynikająca z wniosku CPK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na terenie gminy Bolimów wraz z załącznikami.

  Czytaj więcej

Stronicowanie